Kategóriák

Miért jársz velünk jobban?

Miért jársz jobban velünk?

Trusted Shops

 

Minősített webáruház

Hírlevél

Házhozszállítás

Szállítás

Fizetési megoldás

Pénznem váltás

Partnereink

Jogi Információk

A weboldalon található logók, márkanevek, képek és típusjelzések védettek, kizárólag a gyártó tulajdonát képezik és kizárólag azonosításra szolgálnak.

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kirótt jogdíjak elszámolására vonatkozóan a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres és/vagy tartalommal rendelkező hang-és képhordozó jogdíjakról az alábbiak szerinti elszámolásról tájékoztatva! Ügyfeleink a vásárlás alkalmával elfogadott Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vállalják az ide vonatkozó, az Interbolt.eu Kft-t mentességét is igazoló jogdíjak megfizetésere kötelező tájékoztatást a vásárolt eszközök felhasználásával kapcsolatosan. Miszerint a Vevő nyilatkozik arról, hogy amennyiben azt külön a vásárlás folyamán nem jelzi az Interbolt.eu Kft. részére, akkor a vásárolt tároló, hang-és képhordozó eszköz megfelel a jogdíj megfizetése alóli mentesség eseteinek az ide vonatkozó törvényi szabályozás alapján. Annak törvényi előírásának való megfeleléséért a felelősséget a vevő vállalja!

Ide vonatkzó szabályok ( Jogszabályi változások következtében lehetséges eltérések miatt a terhelendő felelősség a vevőt terheli)

Nem kerül a szabad felhasználás keretében az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személy (szervezet) birtokába, és
– azt nyilvánvalóan és kizárólag az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében meghatározott másolatkészítéstől eltérő célra használják. Nem használja az Szjt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott művek illetve teljesítmények másolására, nem értékesíti tovább; és nem adja az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személyek birtokába; a 3.3.1. pont szerinti feltételek teljesülésének ellenőrzését az ARTISJUS részére, az ARTISJUS előzetes írásbeli értesítése alapján, lehetővé teszi; és vállalja, hogy amennyiben a hordozókat harmadik személynek átruházza, akkor arról az ARTISJUS-t öt napon belül írásban értesíti és az ARTISJUS felé a 3.3.1. pont szerinti feltételeknek történő megfelelést a jelen pont szerint igazolja a harmadik személyre nézve, vagy ennek hiányában az ARTISJUS-nak az üres hordozó díjat az írásbeli értesítés határidejének lejártától számított 15 napon belül megfizeti.